شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۶

منم که این گونه تلخ می‌گریم...

زایش من در پس دردی چهل ساله.

هیچ نظری موجود نیست: