جمعه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۸

شایدها و اماها

.
شاید این میانه‌ی خون و آتش بدترین و تلخ‌ترین اتفاق، تمام شدن یک عشق باشد.
و
شاید این میانه‌ی خون و آتش به‌ترین وقت برای تحمل ِ تمام شدن آن عشق باشد.
.
.

هیچ نظری موجود نیست: