شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

باز از سر

.
سی و اندی سال گذشت تا از پیچیده‌گویی و استعاره برسیم به اشارات مستقیم و بی‌واسطه، شاید سه روز کافی بود تا دوباره شبْ کنایتی باشد از ظلم و دیکتاتوری و گل لالهْ نشانی از خون قرمزجوانان وطن. این بار نهال‌های کوچک سبز امید هم مضاف شد.
.

۲ نظر:

مرغ آمین گفت...

وای سپینود جان...
کیف کردم.

با نام موقت تیره پوست گفت...

این نهال کی به بار بنشیند کی می داند شاید نشست شاید برخاک